Az áldozatok, küzdelmek és kegyelem mérföldkövei

1926: Dr. Leskó István megalapítja a Katolikus Kört plébániánk szervezésére.
1928: MacGuigan érsek megalakítja egyházközségünket. A miséket a karmelita templomban
(Ossington Str), a litván St John-templomban (Dundas-Grace Street), a St Michael-katedrális kápolnájában tartják.
1929: A Katolikus Kör bérbe veszi a Beverly Street 147. nagytermét klub és angol oktatás céljából.
1930: Elindul a magyar oktatás a Beverly Street 210. szám alatt.
Létrejön az Oltáregylet, amely 1937-től Nőegyletként, majd 1950-től Nőszövetségként működik.
1939-1949: Fr. Leo Austin személyében először kap állandó lelkészt plébániánk.
1942: A Szociális Testvérek Társasága bekapcsolódik a közösség és az oktatás szolgálatába.
1944: Első saját templomunk felszentelése (Dundas St, a régi St Philip anglikán templomban).
1948: Mindszenty bíboros első látogatása. Megalakul a Magyar Iskola és Óvoda.
1949: P. Békési István SJ plébánosi kinevezésével a jezsuiták vállalják a lelkipásztori szolgálatot és véglegesen magyar lesz a plébánia. Megalakul a Szent Név Társulat (1967-től Katolikus Férfi Társulat) és a Házasok Klubja.
1949: Megalakul a 20. sz. Árpád Vezér Cserkészcsapat, amely 1958-tól kapcsolódik plébániánkhoz.
1950: A Szent Erzsébet Magyar Iskola a jezsuiták irányítása alatt nagy létszámú iskolává válik.
1951: Megvásároljuk a Dundas St West 519. házat a plébánia számára.
1952-1955: 33.sz. Szilágyi Erzsébet Leánycserkészcsapat.
1955: Új, színes ablakokat kapott templomunk és elindul a gyűjtés az orgonára.
1955-1966: Megvesszük, és ifjúsági célra használjuk Streetsville-ben a Mindszenty Park-ot.
1956: A forradalom menekültjeinek befogadásával segélyközponttá válik egyházközségünk. A Jézus Szíve Társaság tagjai és a Kalocsai Iskolanővérek is bekapcsolódnak a közösség szolgálatába.
1957: Megalakul a Szent Erzsébet Kórus, a korábbi Szent Cecília énekkarunk megújításával.
1958: Megalakul a Hitelszövetkezetünk, amely 2003-ig több mint ezer családnak segíti kölcsönnel.
1959: Megalakul a 42.sz. Szent Kinga Lánycserkészcsapatunk.
1960: Megalakul a Kodály Együttes, zenekar és táncegyüttes.
1961: Bővül a Magyar Iskola (Spadina Ave. 263), és megalakul a Ministráns Klub.
1962: A jezsuiták megvásárolják a Loyola Parkot Oronoban
1964: Megalakul a Lányok és a Hölgyek Mária Kongregációja.
1969: Felépül az új plébánia-épület.
1973: Másodszor látogat meg bennünket Mindszenty bíboros. Karizmatikus imacsoport alakul.
1975: Cserkész Jubileumi Nagytábor a Loyola parkban (1980 és 1985-ben újra.)
1978: Létrejön a magyar jezsuita noviciátus Torontóban. Új síporgonát kap templomunk.
1980: Megalakul az Egyházközségi Tanács és a Tanítói Színtársulat.
1981: Megalakul Karitász csoportunk a vietnámi, majd a magyar menekültek megsegítésére.
1984-85: Új templomunk felépül a Sheppard-Bayview sarkán
1989: Elindul a Cursillo mozgalom és a Pax Romana.
1989: Iskolánk csatlakozik a Separate School Board-hoz, majd 1991-ben a Catholic School Board-hoz.
1993: Ifjúsági Központunk bővítése egy harmadik emelet ráépítésével.
1996: Létrejön a Nyugdíjas Klub.
2016: A felújítás miatt a Magyar Iskola és a Cserkészetünk elköltözik plébániánkról.
2017-18: A Jubileumi Évben meghatározzuk közösségünk misszióját, vízióját és feladatainkat. Felújítjuk az alagsort, hogy a Magyar Iskola és a cserkészet visszatérhessen közösségünkbe. Elkészül a parkoló és udvar teljes burkolatcseréje
2018-19: A Magyar Iskola és a cserkészet visszatér közösségünkbe, elkezdődik a lelkipásztori terv megvalósítása, amely folyamatos létszámgyarapodást és megfiatalodást is jelent.
2020-22: Közösségünk is több mint két évre nem, vagy csak megszorításokkal működhet a covid alatti lezárások miatt. Közben elkészül a tető teljes szigetelése és a templom új burkolása.
2022-23: Programjaink újra fogalmazásával dolgozunk közösségünk újraépítésén.

 

Our History

Saint Elizabeth of Hungary is a Roman Catholic parish sponsored by the Society of Jesus (Jesuits), a religious community that was founded by St. Ignatius of Loyola. The mission of the parish, is to help parishioners of Hungarian heritage live the Gospel of Jesus, that is, to celebrate the Sacraments well and often, to engage in collaborative ministry with the laity and all people of good will, to foster individuals  deepening relationship with Jesus through all forms of the Spiritual Exercises, and to be in solidarity with persons who are living on the margins of society, empowering them to change unjust social structures. In this way, we serve the larger Church and the people of God in Toronto.
In 1928, a few dedicated Catholics began to organize a community. After a long transition, our first church was consecrated in the spring of 1944, in downtown Toronto (Spadina and Dundas). Jesuits have been active in the parish since 1949. In response to the members moving out of the city center, Hungarians built the current, more modern, and accessible parish church in 1984-85. The parish, serving ethnic Hungarians, was expanded in 2018. Since then, full English-language pastoral services are provided and, since 2019, a Creole-language catholic Haitian community has been accommodated.