KÖZÖSSÉGEINK BEMUTATÁSA

ISTEN HOZOTT KÖZÖSSÉGÜNKBEN!

Számunkra fontos erény a vendéglátás, a befogadás. A sokszínű programok között a gyerekeket és fiatalokat várja a ministráns- és ifjúsági klub, a Magyar Iskola, a cserkészcsapataink, a Kodály táncegyüttes, a sportklub. A felnőtteket a lelki, karitatív, kulturális programok mellett várja a film-, könyv-, házas- és nyugdíjasklub. A fiatal családokat hívja különösen is a főzőklub és a sportklub. Az énekelni vágyókat várja a Scola Cantorum felnőtt kórus.

Kapcsolódj be, találd meg közösségedet, hogy igazán második otthonod lehessen közösségünk!

 

LELKISÉGI PROGRAMOK – JÓ, HOGY VAGY! KÖSZÖND MEG ISTENNEK!

Közösségünk középpontja a vasárnapi szentmise hálaadása, az Eucharisztia és a kiengesztelődés szolgálata. A hitben elmélyülni vágyókat segíti az elsőáldozásra és bérmálásra felkészítés, illetve felnőtteknek az Alfa kurzus, a bibliakör, a lelkigyakorlatok és zarándoklatok. 

 

HITÜNK MEGVALLÁSA A SZENTMISÉN

 • Szentmisék magyarul vasárnap 11-kor és első pénteken 19 órakor. Masses in English: Tuesday–Saturday at 7:30 AM, Sunday at 9AM. 
 • A ministránsok végzik az oltár körüli szolgálatot a vasárnapi miséken. Feltétel: elsőáldozás; koordinátor: Bakucz Helga, Szárics Melinda és Bakucz Márk
 • Ministráns és Ifjúsági Klub a közös hitbéli és közösségi növekedésre a hónap minden első vasárnapján a 11 órai mise után. Koordinálja: Szárics Melinda és Bakucz Márk.
 • Az olvasó (lector) Isten Igéjét és a könyörgéseket olvassa. Az áldoztató segíti a miséző papot az Eucharisztia megosztásában. Koordinátor: Bakucz Helga.
 • A sekrestyés az oltár rendezését végzi. Virágdíszítés az oltár körül szombaton délelőtt. Koordinátor: Linda Sazon.
 • A gyerekliturgia a vasárnapi 11 órai családi mise a kicsiknek. Koordinátor: Fuezery Laura.

 

ZENE A MISE SZOLGÁLATÁBAN

Kántoraink (cantors and orgonists) a miséket teszik széppé zenei szolgálatukkal, jelenleg: Fülöp Gyula.

A zenei szolgálat által a vasárnapi miséket kórusaink teszik változatosabbá: „Aki szépen énekel, kétszer imádkozik!” (Szent Ágoston) 

 • Szent Erzsébet Scola Cantorum felnőttkórus kedden 8–10 PM. Kórusvezető: Oláh Imre 
 • A Gaude Ifjúsági Kórus havonta egyszer, az ifjúsági misén szolgál. Kórusvezető: Hegedűs Emese

 

LELKI PROGRAMOK

 • Gyóntatás a misék előtt, illetve az adventi és nagyböjti gyóntatási napokon. A lelki beszélgetést kérjük előre egyeztetni az itt szolgáló jezsuitákkal.
 • „Jézus Szíve” Lelki Nap első péntekeken: 7.30 AM: Mass in English, majd egész nap szentségimádás, 6.30 PM: gyóntatás; 7 PM: Mise magyarul.
 • Belvárosi Csend a hónap első csütörtökén 1 PM: belvárosi mise, gyóntatás a Rákóczi Villában.
 • A szentségekre templomunkban készítjük fel a jelentkezőket. Elsőáldozási és bérmálási felkészítők minden évben indulnak templomunkban. Az elsőáldozók kora: a katolikus iskolába járóknál a 7 évesek, nem katolikus iskolába járók esetében 8 éves korhatár. Bérmálási felkészítő a 14 évnél idősebbeknek. Házassági és keresztelési felkészülés, illetve beteglátogatás személyes egyeztetés szerint történik. Jelentkezni lehet az irodán.
 • Rózsafüzér imát mondunk minden hétköznap reggel 8 AM, illetve vasárnap 10 AM.
 • Triduum: Adventi és nagyböjti lelkinapok misével, tanítással, gyóntatással.
 • Zarándoklatokat szervezünk busszal és gyalog, idősebbek és fiatalok számára. Kiemelt programunk az augusztusi zarándoklat a midlandi Martyrs’ Shrine-hoz, valamint más, alkalmi zarándoklatok.
 • Lelkigyakorlat ősszel kontemplációs, tavasszal Szent gnác-i formában, melyeket főleg Ancasterben tartunk.


LELKI CSOPORTOK

  • Bibliakörök: élőben szerda 12–12:30 PM, illetve online csoportok irodai jelentkezéssel.
  • Anyák és nagymamák imája: élőben szerda 11:30–12 PM, illetve anyák online imája hétfő 7:30–8:30 PM nagymamák imája kedd 10–11 AM.
  • A „Hordozlak imaszolgálat vállalásával otthonról vagy útközben tudjuk segíteni az imákat kérőket azoknak, akik ezt a vasárnapi misén jelzik. Jelentkezés: Kovács Klári
  • Rózsafüzér-készítés havonta kétszer kedden 6.30–8 PM. Koordinátor: Szikora Erzsébet
  • A szülői imacsoport tagjai a hó 2. vasárnapján találkoznak. Koordinálja: Zydron Margit
 • A családi-lakóhelyi kisközösségek rendszeres találkozásaikkal segítik hitünk hétköznapi megélését hatalmas területen szétszóródott városunkban. Jelentkezni lehet Tamás atyánál.

 

SZOLGÁLÓ KÖZÖSSÉGEINK

A VENDÉGFOGADÓ CSOPORTOK teszik otthonossá és a KARITÁSZ csoportok gondolkodóvá közösségünket.

 • A vendégfogadó (“Isten Hozott”/Usher) csoport fogadja, üdvözli a vendégeket, segíti a híveket a vasárnapi misék és a nagyobb programok alkalmával. Célja hogy bárki jön, érezze, várják. Feladata, hogy közösségünk otthonos, kényelmes és biztonságos legyen minden belépő számára, a megszólítás, a meghívás és befogadás jelszavával. Koordinátor: Csiszér Kinga
 • A CAFE a közösség vasárnapi találkozásait segíti a mise után. Koordinátor: Donhoffer Hilda
 • A konyhai felszolgálók a rendezvényeken segítenek. Koordinátor: Bakucz Helga 
 • A főzés-szolgálatokban segítők teszik lehetővé, hogy közösségünk sok, nagyszerű rendezvényt tud szervezni. Koordinátor: Halász Enikő

 

KARITÁSZ CSOPORTOK

A segítő szeretet kiváló példája névadónk, Árpád-házi Szent Erzsébet (1207–1231), aki tökéletes összhangot tudott teremteni az Isten és a férje iránti szeretet között, a kettőt pedig megalapozta a szegényeket segítő, konkrét, gondviselő szeretete. Őt szeretnénk utánozni! Információ és önkéntesek jelentkezése: szte.caritas@gmail.com

 • A beteglátogató csoport betegeinket, magányos időseinket látogatja és szólítja meg telefonon, illetve támogatja személyes szükségleteikben. A csoport koordinátora: Heim Orsi  
 • A karitász csoport adományokkal támogat karitatív célokat, illetve szervezi a tartós élelmiszer-adománygyűjtést a Good Shepherd katolikus hajléktalanotthon számára. Emelett évente több célzott gyűjtést szervezünk hajléktalanok, gyermekeiket egyedül nevelő édesanyák és mások számára.
 • Böjte Csaba Árváinak Támogató Csoportja. Koordinátor: Szikora Erzsébet

 

IFJÚSÁGI KULTURÁLIS CSOPORTOK

SZENT ERZSÉBET MAGYAR ISKOLA 

Közösségünk erénye a bátor kiállás hitünk és kultúránk értékeiért. Hétvégi iskolánk immár sok évtizede szolgálja magyar nyelvünk és kultúránk ápolását. A Szent Erzsébet Magyar Iskola plébániánknak a kezdetektől folyamatosan fejlődő programja. 1930-ban indul el a formális magyar nyelvoktatás, és 1950-től, a jezsuiták irányítása alatt vált szervezett, nagy létszámú iskolává. Az intézményben több mint száz gyermek tanul évfolyamokra bontott osztályokban (az általános iskola 1–8 osztálya, ezenkívül két óvodai csoport), így az Európán kívüli magyar iskolák között ez a legnagyobb. Elismert szakmai munkánk alapja az erős hagyomány és hogy óvodai és nyolc iskolai csoportban, illetve külön nyelvosztályban oktatjuk a diákokat. Iskolánk 1991-ben csatlakozott a Catholic School Boardhoz, melynek 2022-ig maradt tagja.

Iskolánk gyermek- és ifjúsági könyvtára a szombati tanítás alatt látogatható. Tanítás: szombat 9.30 AM–12.30 PM. Vezető: Zydron Veronika. szenterzsebetmagyariskola@gmail.com.  

HELIKON GIMNÁZIUM

A Helikon Gimnázium a nyugati diaszpóra egyetlen középiskolás programja, melyben az oktatás államilag elismert kreditet ad a középiskolásoknak. 2022-től az oktatás templomunkban folyik, hogy ezáltal az iskolai programok jobban egymásra épülhessenek, és a gimnazisták számára is magyar környezetet lehessen biztosítani. Tanítás: szombaton 9.00–12.30 AM. Emellett a Helikon magyar nyelvvizsgát, illetve nyelvtanfolyamot kínál felnőttek számára, külön egyeztetés szerint. Programvezető: Sándor Ilona. education@heliconsociety.com

 

KODÁLY NÉPTÁNCEGYÜTTES

Az 1960-as években alapított férfikórust egészítette ki hamarosan a női kórus és a táncegyüttes. A 90-es években a táncházmozgalom újította meg az együttest. Célja, hogy tanulja, bemutassa és megőrizze az eredeti magyar tánc- és ének-hagyományokat az egész Kárpát-medencéből. Együttesünk különböző korosztályoknak tartott néptánc tanításával ápolja kultúránkat. 

Próbák: kedd 7.30 PM: alumni; szerda 7.30 PM: ifi; csütörtök 7.30 PM: felnőtt; péntek 7 PM: gyermekcsoportok. Elnök: Vaszi Ilona. www.facebook.com/Kodaly.Ensemble  

 

CSERKÉSZET

A cserkészet a fiatalok élményszerű nevelését szolgálja. 1910-ben alapította Lord Baden-Powell az első angol cserkészszövetséget, és már abban az évben megalakultak az első magyar cserkészcsapatok. A híres cserkészbarátságot ünnepeljük leánycserkészetünk több mint hat évtizedes, fiúcsapatunk hét évtizedes történetében.  Nevelési célunk azóta sem változott: „Emberebb ember, magyarabb magyar”. 

Cserkészcsapatunk (a 42. számú Szent Kinga Leánycserkészcsapat és a 20. számú Árpád Vezér Cserkészcsapat) nevelési tevékenységet végez a 6 és 18 év közötti, magyarul beszélő fiatalság körében. A szervezet elsődleges célja a magyar gyökerekkel rendelkező fiatalok identitástudatának erősítése, a magyar nyelv széles körben való terjesztése, a népi hagyományok, történelmi események, szépirodalmi alkotások, a földrajzilag fontos tájak megismertetése, bemutatása. Cserkészcsapatunknak jelenleg ötvenöt kis- és nagycserkész (5–18 éves) tagja, harminc önkéntes vezetője, segítője és nyolcvan öregcserkésze van.

Foglalkozás: szombat 1–3 PM között és a táborokban. Parancsnokok: Héringné Z. Kati, Héring Zsolt. 42stkingalcscsparancsnok@gmail.com  

 

IFJÚSÁGI KLUB (MIK) közösségünk nagy hagyományú csoportja fiataljaink megszólítására. Info: szte.ifi@gmail.com  

 • Ministráns és Ifjúsági Klub (MIK) a közös hitbéli és közösségi növekedésre találkozik a hónap minden első vasárnapján. Koordinátor: Bakucz Márk és Szárics Melinda. 
 • Közös lángossütések a MIK támogatására, Bakucz Helga vezetésével.
 • Ifjúsági filmestek – általában a szünetek előtti – péntek este szerveződnek, kiegészülve sporttal, játékkal.
 • Gyerekliturgia: vasárnapi 11 órai családi misék a kicsiknek. Koordinátor: Fuezery Laura. A 9 órai angol mise alatt a gyermekliturgiát vezeti: Dora Mouardo.
 • Kirándulások, túrák és zarándoklatok szervezése az év folyamán.

 

KULTURÁLIS PROGRAMJAINK

 • Az Erzsébet Galéria a diaszpóra messze földön egyetlen kiállítóterme. 2019-től évente fél tucat kanadai és hazai magyar képzőművész (festők, szobrászok, fotóművészek) alkotásait mutatja be a. Művészeti vezető: Kralovánszky Balázs
 • Vesperás: komolyzenei koncert sorozatunk. 2019-től a hónap utolsó szombatján magyar és kanadai művészek mutatkoznak be. Templomunk különösen kedvelt a remek orgonája és kiváló akusztikus tere miatt. Művészeti vezető: Oláh Imre

 

KLUBJAINK 

 • Az Irodalmi Délután havonta egy vasárnap délután szervezi programjait a Kanadai Magyar Írószövetséggel karöltve. Évfordulókhoz, könyvbemutatókhoz kapcsolódva kínál kulturális programot minden érdeklődő számára. Koordináló: Sándor Ilona
 • Tudomány Mindenkinek: a Kanadai Magyar Mérnök Egyesület havi programja, melynek során a résztvevők magyar tudósok munkáját mutatják és vitatják meg. Koordináló: Farkas Kornél.
 • Filmklubunk – együttműködésben a Mérnök Egyesülettel és a főkonzulátussal – magyar filmekből ad ízelítőt és beszélgetési lehetőséget a templomunkban kialakított házimoziban. 

 

KÖNYVTÁRAINK

 • A Könyvbarátok könyvtára nagyszerű magyar szépirodalmi és történelmi gyűjteménnyel bír. Ezen felül magyar irodalom angol fordításban és magyar művészeti könyvek is nagy számban elérhetők. A könyvtár nyitva tartása: szerdán 3–5 PM, szombaton 10 AM-–12 PM, vasárnap 10 AM–1PM között. A katalógus elérhető online: https://stetoronto.org/konyvtarkatalogus 
 • A Magyar Iskola könyvtára gyermek- és ifjúsági irodalmat kínál. Kölcsönzési lehetőség a szombati tanítás alatt.

 

REKREÁCIÓS CSOPORTOK

 • NYUGDÍJAS KLUB – A klub azokat hozza össze, akiknek már nincs családjuk vagy ha van, az távol él. A tagok támogatják egymást, szükség esetén például orvosi ellenőrzésre viszik azt, aki már nem vezet. Figyelemmel kísérjük betegeinket. A nap keretében 11.30PM nagymamák imája; 12.00PM Bibliakör, 12.30PM Senior torna, helyben készült házias ebéd, majd 1–4.30PM Kártyadélutánunk házi süteményekkel és sok nevetéssel. Havonta köszöntjük a születésnaposokat. Sokéves barátságok, utazópartnerek alakulnak ki. Koordinátor: Élő Vince
 • HÁZAS KLUB (MCC) Nz idősek egymásra figyelő, nagy hagyományú csoportja, melynek tagjai havonta találkoznak, hogy együtt ünnepeljenek a terített asztal mellett. Találkozás a hó első keddjén, 1–3 PM. Koordinátor: Varga Emma
 • SPORTPROGRAMOK péntek és szombat este, vasárnap délben. Koordinátor: Gáspár Gyula
 • A Mennyei Ízek Főzőklubot mesterszakácsaink vezetik, alkalmilag hirdetve.

 

KÖZÖSSÉGÜNK KITÁGULÁSA

KÖZÖSSÉGÜNK “„HIBRID” KÖZÖSSÉG, amely a személyes találkozás lehetőségein túl az online területen is szolgál. A nehezen mozgó idősek és a távol lakók számára élőben közvetítjük a vasárnapi misét online és az EWTN magyar csatornáján, illetve a prédikációt a Torontói Független Rádió podcastján. A lelkiségi és kulturális programok egy részét ugyancsak elérhetővé tesszük online a plébánia Youtube-, Facebook- és Instagram-oldalain.

 

ANGOL NYELVŰ KÖZÖSSÉGÜNK

Miután 1985-ben templomunk kiköltözött a  régi belvárosi magyar negyedből, és magyarság szétszóródott a GTA területén, új helyünkön elindult a hétköznapi angol nyelvű szolgálat a környéken lakók számára.  Thomas Collins, akkori érsekünk támogatásával 2018-ban elkezdődött a teljes körű angol nyelvű szolgálat kialakítása. Ennek célja a környék hozzánk járó katolikusainak lelkipásztori szolgálata és a már angol nyelvet használó másodgenerációs magyarok ellátása.  Mára az angol nyelvű közösség plébániánk fontos része, közösségünknek mintegy “„második tüdeje”. Célunk, hogy a két közösség egyre jobban tudjon együttműködni, egymásra épülni.

 

HAITI-KREOL NYELVŰ KÖZÖSSÉGÜNK

2019-ben Thomas Collins, akkori érsekünk felkérésére befogadtuk a haiti katolikus közösséget. Örömteli tapasztalat, hogy olyan közösséget tudunk támogatni, akiknek ugyanolyan fontos az anyanyelven való ima, mint számunkra, magyaroknak. A haiti közösség jelenleg havonta egyszer, a hónap harmadik vasárnapján ünnepli a szentmisét nálunk, és találkozik utána.

 

JÖVŐKÉP ÉS KÜLDETÉS

A 2017–2018-ban zajló reflexiós folyamat alapján meghatároztuk küldetésünket, értékeinket és ezek alapján feladatainkat:

KÜLDETÉSÜNK: Mi, az Árpád-házi Szent Erzsébet római katolikus közösség, magyar hagyományainkra építve kívánjuk megélni az evangéliumot az összetartozás és az elköteleződés útján.

OUR MISSION: We, the St. Elizabeth of Hungary Roman Catholic community of Hungarian heritage, endeavor to live the Gospel through inclusion and commitment.
ÉRTÉKEINK: Keresztény hitünk, magyar kultúránk, befogadó és elkötelezett közösség és Szent Ignác-i lelkiség.

OUR VALUES: Our Christian faith, Hungarian cultural values, an inclusive and committed community and the spirituality of St. Ignatius of Loyola.

 

A 2023/24-ben zajló reflexiós folyamat alapján megerősítettük, hogy közösségünk küldetésének négy pillére:

 • MAGYAR ÖRÖKSÉG: közösségünk magyar jellegének fennmaradása
 • KATOLIKUS HIT: közösségünk katolikus jellegének fennmaradása, missziós lelkiségünk elmélyítése 
 • KÖZÖSSÉG & FIATALOK: közösségünk életében a közép- és fiatal generációk bevonása és aktivizálása 
 • FENNTARTHATÓ SZOLGÁLAT: közösségünk fenntarthatóságának biztosítása fizikai, anyagi és emberi erőforrás szempontjából (mint alapműködés)  

Ezek alapján végiggondoltuk, hogy mit tehetünk a küldetésünkért. Konkrét, egyértelmű feladatok sorát fogalmaztuk meg. Ezek közül választottuk ki a prioritásokat: olyan reális, sürgős és fontos feladatokat, amelyek új erőt tudnak mozgosítani közösségünkben. Prioritásaink a 2024–2030 közötti időszakra:

 • A LELKISÉG elmélyítése, hogy missziós közösséggé válhassunk.
 • A FIATALOK megszólítása és bevonása, hogy közösségünknek legyen jövője.
 • A SZOLGÁLAT kultúrája, hogy önkénteseink és munkatársaink felkészülten, örömmel és fenntartható módon tudjanak szolgálni.

 

BIZOTTSÁGAINK, TECHNIKAI ÉS ÖNKÉNTES CSAPATUNK 

  • Egyháztanácsunk (parish council) a II. vatikáni zsinat óta a közösség vezető testülete, amely a plébánost segíti tanácsaival. …..
  • Munkatársak: Reitner Beáta, Szárics Anna, Gáspár Gyula; Kántor: Fülöp Gyula
  • A Pénzügyi Bizottság „jó gazdaként” felügyeli, ellenőrzi és szakmai tanácsával szolgálja könyvelőnk munkáját.Vezeti: Varga Tamás
  • A Műszaki Bizottság végzi – az Egyháztanács mellett – az épületek karbantartásának és felújításának koordinálását. Vezeti: Zubovits Attila
  • A médiacsoport végzi a vasárnapi misék közvetítését és a hangosítást a templomban és a  hallban. Koordinátor: Szép József 
 • Gondnokaink teszik rendezetté, tisztává környezetünket: Glonczi Márió és Halász Enikő vezetésével a karbantartó csoport végzi épületünk folyamatos karbantartását és takarítását. Munkájukat önkéntesek alkalmi szolgálata is segíti. Koordinálja: Reitner Bea
 • Iskolai önkéntes szolgálatot kereső diákokat is fogadunk! Az irodai önkéntesek az adminisztratív feladatokban segítenek. Koordinálja: Szárics Anna

 

ITT TALÁLSZ MEG MINKET!

432 Sheppard Ave., East, Toronto, Ont.  M2N 3B7
416-225-3300 x 304;

szte.iroda@gmail.com; stelizabethofhungary@archtoronto.org 

stetoronto; stetoronto; stetoronto

Kérje aktuális híreinket, a heti digitális Hírnök újságot online: https://stetoronto.org/hirnok/

 

LEGYÉL A KÖZÖSSÉGÜNK TAGJA!

 • ÜNNEPELJ VELÜNK a lelki és közösségi alkalmakkor!
 • LÉGY ÖNKÉNTES valamelyik csoportunkban! 

 

Üzenetküldés