A Bizalom Éve

EGY KÖZÖSSÉGI EXAMEN

2020. BESZÁMOLÓ EGY KÜLÖNLEGES ÉVRŐL

Évet zártunk, nem is akármilyet. Ilyenkor jó rátekinteni arra, ami született egyéni és közösségi életünkben. Íme egy “rövid” összegzés, annak félelmével, hogy mit felejtek el megköszönni: köszönök mindent, amiben segítettetek, amit közösen építettünk idén!

2020 legelején örömmel állapítottuk meg, hogy a két évvel korábban felállított plébániai tervünk szépen elindult, jó irányba haladunk és megvannak első gyümölcsei. Ezt sikerült kreatív új tervekkel kiegészíteni: ekkor kezdtük el például a zenei vesperást vagy az oktatás bővítést a Helikon Gimnázium befogadásával.

Márciusban mindez megállt és beléptünk egy olyan rendkívüli gyors változást hozó helyzetbe, amire teljesen felkészületlenek voltunk. Amire építhettünk, az az elmúlt két évben megerősödött bizalmunk egymásban és jövőnkben! Ez segített abban, hogy ne álljunk meg a meg nem valósítható terveknél, hanem forduljunk a jövő felé.

Mindez nem magától értetődő, hiszen láthatóan nagyon sokat veszítettünk el: egy valódi gyászfolyamatban is vagyunk. Bár az idősek emlékeznek a háború vagy a levert forradalom áldozataira, de azt is tudják, hogy akkor világosan látszódott, hogy mit veszítettünk. Nagy veszély ma, hogy ez nem látható, sőt mindez tudatosan összemosott a világunkban. A járvány-média eltakarta a szegénység, szenvedés, helyi háborúk pusztító napi valóságát; egy „háborús” nyelvezet jelent meg, ami mélyen fertőző, elmosódó félelmet ébreszt a társadalmunkban; eltakarta, hogy a nyilvános élet elvesztése és a házainkba való bezárkózás alapvetően abnormális, egészségtelen és veszélyes kultúránkra; világunk és egészségünk sebezhetőségének döbbent tapasztalata (ritka kivételtől eltekintve) az ön-védelem önző mechanizmusát erősítette fel… Az „új normalitás” kifejezi azt, hogy nem lesz visszaút oda, ami korábban volt. A válság megmutatta a hamis, naiv optimizmus tarthatatlanságát a nem igazságos és nem fenntartható világunkban, arra hív, hogy új, kreatív utakat keressünk egy egymásért nagyobb felelősséget vállaló, evangéliumi úton.

Most mégis a remény és hála él bennem! Köszönöm nektek és az Úrnak, hogy ezekben a nehéz időkben közösségként összetartottunk, támogathattuk egymást, nem ugrottak el a nehézségek elől, nem hárítottuk a felelősséget. Kitartottunk, igyekeztünk a legjobbat nyújtani, sőt fejlődni. Nagyon sok energiával, de úgy érzem, hogy sikerült áthidalni a nehéz évet, új utakat találni. Bár még teljesen benne vagyunk egy generációk óta nem tapasztalt válságban, mégis úgy érezzük, hogy nem sodródunk, hanem új célok felé haladunk.

Személyes köszönettel kezdem mindazoknak, akik imával, szeretettel, biztató megerősítéssel, konkrét segítséggel vagy jó tanáccsal segítették utamat, szolgálatomat! Kérem továbbra is ezt, hogy így jobban szolgálhassam a Szent Erzsébet plébánia egész közösségét! 

VEGYÜK ÉSZRE A REMÉNYTELI FOLYAMATOKAT

Örömteli folyamatok indultak be közösségünkben e rendkívüli évben is! Köszönöm ebben a kreativitást és kezdeményezőkészséget!

a) Ha csak a közösségünkre vonatkozó számokat nézzük, akkor is van okunk a reményre:

A misék látogatottságát októberben szoktuk mérni: ez 2019 októberben 350 fő volt, idén októberben, ha összetesszük azt, hogy a megszorítások ellenére kb. 220-240-en voltunk misén, és ehhez hozzátesszük, hogy 150-200 számítógépről kapcsolódtak be a misébe (helyenként együtt a család), akkor ez akár 500 főt is jelenthet, ami egy megerősítő növekedést mutat. A házasságkötések száma: 1, a keresztelők száma 50, az elsőáldozók száma: 16, a bérmálkozók száma: 7. A temetések száma – hála Isten – nem nőtt meg jelentősen, de így is 51 testvérünket búcsúztattuk el idén.

b) E kihívásokkal teli év feladata volt a létező közösségek és csoportok megtartása a bezártság ellenére, hogy mindenki érezhesse, hogy szívesen látott része a Szent Erzsébet plébánia lelki és kulturális közösségének! Ebben az évben csupán néhány kulturális program működhetett valamelyest, de ezek tapasztalata meghatározó lesz 2021-ben is:

 • A Szent Erzsébet Magyar Iskola nagyon sok munkával, de szépen át tudott állni a zoom-os oktatásra. Hálás köszönet Zydron Veronikának és kiváló tantestületének!
 • A cserkészek részben élő, részben online módon találkoztak: köszönet a sok kreativitásért a két parancsnoknak, H. Zaletnik Katinak és Bonnay Istvánnak, és minden vezetőnek!
 • A nyugdíjas klub nyitott volt működni egy felújított formában, amíg csak lehetett.
 • Hagyományőrző Könyvtár működtetésében köszönöm Szabó Katalin, Szebelédi Cecília és Élő Vince szolgálatát. A katalogizálásban tudtunk nagyon haladni Szárics Melinda és Diósady Klára segítségével.
 • Az Erzsébet Galéria folyamatos kiállítását köszönöm minden idei kiállítónak, illetve Kralovánszky Balázsnak és Zádori Istvánnak a kiállítások megrendezését.
 • Köszönet az online kulturális programba (könyvklub, filmklub, főzőklub, szülői klub, orvosklub stb.) bekapcsolódó sok segítőnek, főleg Sándor Ilonának.
 • Elindult a zenei vesperás, amely a kultúra útján segít megszólítani, pre-evangelizálni. Köszönet az elindító Varnus Xavérnek és a vezetést átvevő Oláh Imrének.

c) Lelki téren igazi újdonság, hogy elkezdtük tudatosan használni az online világ adta lehetőségeket

 • Új hibrid, távoli közösségeink formálódnak a diaszpóra szétszórt, távoli területeiről. A hibrid itt azt jelenti, hogy erősebb magyar közösségi háttér nélküli családok, csoportok tudnak online bekapcsolódással lelki támaszt kapni.
 • Lelki és kulturális online csoportok formálódtak: különösen is hálás vagyok a hat bibliai beszélgető körnek, akikkel rendszeresen találkozom!
 • A helyi családos közösségek felépítése folyik, hiszen Toronto és körzete olyan hatalmas területen helyezkedik el.
 • Szépen növekszik az angol nyelvű szolgálatunk is a már inkább angolul beszélő magyar családoknak és a szomszédságban élőknek. Sikeres az új szombat esti mise és a néhány számukra kialakított lelki program.
 • Minden nehézség ellenére is szépen folyik a gyerekliturgia (D.Füzéry Laura) fiatalok felkészítése elsőáldozásra (Szárics Anna és Kovács Piroska), bérmálásra (Forrai Tamás, Szárics Melinda, Horváth Botond, Borbély Erika), ministrálásra (Szárics Melinda és Bakucz Márk) és a MIK csoportban (Pulins Rebekka és Gáspár Tamás)
 • Köszönöm az imaszolgálatot a Mária Kongregáció (Zydron Margitnak), a Rózsafüzér (Szikora Erzsébet) és a Meghallgatlak (Kovács Klára) csoportokban.

ÉLETÜNK KÖZPONTJA: A SZENTMISE       
A Szentmise közösségi életünk központi eleme, amiből táplálkozunk!
Köszönöm Fülöp Gyulának, kántorunknak a zenei szolgálatot és a megújulást! Köszönöm a Szent Erzsébet Scola Cantorum és a Gaude kórus tagjainak a csodálatos szolgálatukat, amikor énekükkel széppé teszik miséinket! Köszönet a kórusokat vezető Oláh Imrének és Szép családnak.

Köszönöm Szalados Orsolyának és segítőinek a taizé-i szentségimádások zenei szolgálatát! Köszönöm az olvasóknak és áldoztatóknak (Koszonits Ili vezetésével), perselyezőknek, a ministránsoknak (Szárics Melinda és Bakucz Márk), az Isten hozott csoport tagjainak (Csiszér Kinga vezetésével) a hétről hétre szóló hűséges szolgálatukat, ami nagyon megnőtt a járvány alatti rengeteg fertőtlenítési feladattal!

Sekrestyei szolgálatért érdemel nagy köszönetet Linda Sazon és Diósady Klára. A mindig friss, igényes és kreatív oltárdíszítés ugyancsak Linda Sazon érdeme.         

KÖSZÖNJÜK, HOGY EGYÜTT VISSZÜK A TERHEKET!

 1. MUNKATÁRSAK, AKIK A HÉTKÖZNAPOK TERHÉT VISZIK
  A plébániai munkatársak
  nak köszönöm, hogy az ősz sok olyan munkáját vállalták, amit a hétköznapi feladataikon túl kaptak. Szárics Anna és Gáspár Gyula eddigi folyamatos munkája nagyon sok kiegészítő, új feladattal bővült ki, amit nagy figyelemmel és szeretettel végeznek. Reitner Bea könyvelőnk precíz munkája lehetővé teszi, hogy új szemmel tekintsünk rá gazdasági ügyeinkre, és így valóban egy anyagilag is átlátható és fenntartható közösséget építhessünk.
  Glonczi Márió gondnokunk a szokásos rendezési-takarítási feladatán túl folytatja az épület-felújítási munkákat, lépésről lépésre. Ennek eredményei látszanak mindenki számára. Nagyon szépen kapcsolódott be a takarítási és fertőtlenítési megnövekedett munkákba Halász Enikő.
 2. Köszönöm irodai önkénteseink: Somorjai Ildikó, Miklósy Erzsébet, Kompolthy Pierina és Simon Nikolett munkáját! A bezártság idején különös fontos szolgálat a közösség tagjait telefonon felhívó csoport munkája, amely a beteglátogató csoportból alakult ki, Inokai Bea vezetésével.
 3. SZAKMAI MUNKACSOPORTOK, AKIK SZAKTUDÁSSAL SEGÍTENEK
  Köszönöm az Egyháztanács szolgálatát, akik nagyban segítenek abban, hogy ne vesszünk el a rengeteg feladatban, hanem tudjunk célokat megfogalmazni: Csermely Ildikó, Diósady Levente, Szép József, Zydron Veronika, Varga Tamás, Kristóf Lóránd, Pulins Rebekka. A járvány alatt fontos lett a szabályok értelmezése, követése, amiben Kristóf Lóránt és Diósady Levente segít. A munkatársi és önkéntesi screening feladatát Héring Mary és Szárics Anna végzi. Az idén még fontosabbá vált adatbiztonság vizsgálatát Héring Mary kezdte el áttekinteni. 
  A pénzügyi munkacsoport dolgozik azon, hogy a könyvelőnk szükséges külső tanácsadása és felülvizsgálata folyamatos legyen: Bonnay László, Juretic Péter, Varga Tamás, Jákó Miklós és Reitner Bea, illetve az idén elveszített Vásárhelyi Péter barátunk. Munkájukat segíti a pénzszámláló csoport precíz heti munkája: Radocsay Mihály, Papp Eta, Tóth Károly, Jákó Miklós, Dala Imre. Tom Perry a biztosítási kérdésekben segít. Az online adományozásra történő átállásban Bonnay László és Sándor László segített sokat.           
  A műszaki munkacsoport tervezi készíti elő és bonyolítja le épületünk folyamatos felújításait, amit könnyű észrevenni: Varga Tamás, Diósady Levente, Reitner Bea és Zubovits Attila. Az energetikai területen munkájukat Tóth Ferenc, Hering János és Kristóf Károly végzi. A tanterem kialakítás tervezésénél, engedélyezésénél és kivitelezésével Balla Sándor csapata segített. Köszönöm a munkacsoportok támogatását, akik egy-egy területen vállalnak nélkülözhetetlen konkrét előkészítést.
 4. MÉDIA-EMBEREI, AKIK AZ ÚJ ONLINE VILÁGUNKBAN IGAZÍTANAK EL
  Köszönet állandó partnerünknek, a MAGTV-nek és Kövessy Zsoltnak, aki hetente elkészíti az “Üzenet” felvételét és minden nagyobb programunkról beszámol műsorában. Köszönöm a mindig nagyszerű fényképeket Kralovánszky Balázsnak.

Az online világ ránk törése sok feladatot adott, de szerencsére tudtunk támaszkodni a régi, sőt kiegészült segítségre. Köszönet a honlapjainkat segítő Almási Zsoltnak és új segítőjének, Rochlitz Alexandrának. Köszönöm az online közvetítést megalkotó (Szép József, Sándor László, Lambert Mihály, Ondi György) és az azt folyamatosan vezető csoportnak (Szép József, Sándor László, Rochlitz Alexandra, Diósady László) azt a szolgálatot, ami nélkül nem tudtuk volna ezt az évet áthidalni ilyen szépen! Köszönjük a vasárnapi miséken a vetítésnél szolgáló Engyel Gyulának és Kovács Marikának.
Külön kiemelem Sznyida Balázs folyamatos, áldozatos szakmai munkáját az internet hálózat fejlesztése és a IT rendszergazdaság terén! Köszönöm Marton Gézának, hogy a Magyar Iskola hirtelen megnövekedett IT feladatait átvette.       

 1. ÖNKÉNTESEINK NÉLKÜL NEM SIKERÜLT VOLNA….
  Célokról, reményekről és létező feladatokról beszéltünk eddig. Világunkban egyre jobban érezzük, hogy ezek csak akkor tudnak megvalósulni, ha a közösségünk ezek hordozója, “gazdája” lesz. “Stewardship” egy szép kifejezés erre! Önkénteseink nélkül nem működne plébániánk! 

Akinek szeretnénk különösen is megköszönni szakmai szolgálatát: Varga Istvánnak a kert és parkoló karbantartása, László Józsefnek a villanyszerelést, Székely Andrásnak és Tekse Nándornak a vízszerelést, Gondos Tamásnak a hangosítás megújítását, Kristóf Tímeának az adományozók nevének felfestését az üvegablakra, Juretic Ferencnek az új termek kialakítását.  

Köszönöm az idén is segítő, közösségünket finomságokkal ellátó főszakácsainknak Turcsik Károlynak, Remsei Marikának és kuktáiknak szolgálatát. Köszönet a “Segítő kezek” ételgyűjtésben résztvevőknek.

Köszönöm minden, fel sem sorolható állandó és alkalmi önkéntes segítségét. Mivel ők is nagyon terheltek, így fontos, hogy újakat tudjunk megszólítani minden területen. Hiszem, hogy az önkéntesség kultúrája teszi egyre több ember számára kézzelfoghatóvá, hogy “övék” ez a plébánia!   
A közös felelősségnek mindenki a részese: ki imával, ki jelenléttel, ki önkéntesként idejével, ki szakmai támogatásával, ki anyagilag segíti a közös célokat. Köszönet mindezért, mindenkinek!

 1. ÉPÜLETÜNK RENDEZÉSE, FEJLESZTÉSE: AMI ELKÉSZÜLT 2020-BAN:
  Idén már minden folyamatos fenntartási és karbantartási munka megújított szerződéssel, az érvényes szabályok teljes betartásával történt. E mellett idén nagyobb munkák voltak: két új tanterem kialakítása a rendház által átadott részben; a rendház részleges felújítása, a díszteremben hangszigetelő elválasztó fal kialakítása. Festés (irodák, folyosó, templom belső tér, külső nyílászárók stb.), energiatakarékosság: LED-es lámpák beszerelése (irodák, templom belseje és előtere), IT fejlesztés (templomi videó-felvevő rendszer és az internet kábelezés bővítése), és a garázs-raktár teljes felújítása. A megkisebbedett jezsuita rendház is felújtásra került, bízva abban, hogy sokáig lesz igény az itteni szolgálatra. Jó, hogy idén volt lehetőség a díszítésre is: a templomtérben Keszei Attila Keresztút és a bejáratnál az Utolsó Vacsora terrakotta alkotása került elhelyezésre.
 2. KÖSZÖNET A NAGYLELKÚ ADOMÁNYOZÓKNAK!

Újra és újra meg kell köszönnünk az idei év minden adományát, különösen azért, hiszen egy válságban van az egész gazdaság, mit sokan megéreznek. Köszönjük a közösség gyors átállását az online adományozásra. Köszönet a rendszeres heti adományokért, amik fenntartják szolgálatunkat és azon nagyobb adományokat, melyek egyedi ügyeket segítenek, mint a tantermek kialakítása vagy templomunk díszítése terén. 

Hosszú listát kellett összeírnunk, hiszen olyan sok területen él közösségünk és félek, hogy mit is hagytam volna ki. Természetesen nem is lehet mindent elmondani, leírni: Most azoknak köszönöm meg szolgálatát, akik nem fértek be e hosszú listába: Isten fizesse meg nekik!

 

SZENT JÓZSEF ÉS A CSALÁD ÉVE

TERVEINK, REMÉNYEINK 2021-BEN

2020 megmutatta, hogy mennyire nehéz tervezni és azt, hogy mégis kell! Nem is az a kérdés már, hogy mikor kerülünk ki a bezártságból, hanem hogy hogyan és milyen állapotban? Egy reál-optimista előretekintésben azzal számolhatunk, hogy leghamarabb szeptemberre állhat be egy „új normalitás”, addig pedig egy elhúzódó, lassú átmeneti állapotban maradunk. Úgy kell áthidalnunk az első félévet, hogy közben már a valami új vízióra készüljünk fel.

 1. ÚJ VIZIÓ MEGFOGALMAZÁSA

a) Szükségünk van még több személyes visszajelzésre és a csoportok saját tervezésére, hogy mindezt beépíthessük az új vízióba.

b) Ősszel elindítottuk az NCD azaz a Natural Community Development modell megismerését, amiről folyamatosan beszámoltam. Ennek keretében februárban tervezünk egy nagyobb felmérést közösségünk minden tagjának bevonásával.

c) Tavaszra befejeződik a magyar jezsuita provincia 2020-2030 közötti apostoli tervezése, aminek szeretnénk, ha a torontói szolgálat is része legyen, több és kiszélesedett (online) formában.

 1. LELKI KÖZÖSSÉGÜNK KITÁGÍTÁSA ÉS ELMÉLYÍTÉSE

Úgy tűnik, hogy az online és a létszámkorlátos világ életünk része marad, ezt még kreatívabban ki kell használnunk.

a) Lelki és kulturális online csoportok formálódtak. Jelezzétek, hogy mire van szükségetek: A heti bibliai megosztó kör mellett szeretnék további lelkiségi, teológiai köröket létrehozni.

b) Új hibrid, távoli közösségeink formálódnak a diaszpóra szétszórt, távoli területeiről. Jelezzétek, ha tudtok olyanokról, akiket tudnánk támogatni.

c) A létszámkorlátok miatt felértékelődnek a kisközösségek. A helyi családos közösségek felépítése folyik, hiszen Toronto és körzete olyan hatalmas területen helyezkedik el. Várjuk további olyan helyi baráti, egymáshoz közelebb lakók közösségeinek jelentkezését, akik szeretnének havonta találkozni és valamilyen lelki programba bekapcsolódni.
A 2021. évet Ferenc Pápa különösen is Szent József védelme alá helyezte és Szent József alakját állítja példaképül a mai hívők elé. Legyen a családok erősitése a mi közösségünk középpontjában is!

d) Szépen növekszik az angol nyelvű szolgálatunk is a már inkább angolul beszélő magyar családoknak és a szomszédságban élőknek. Sikeres az új szombat esti mise és a néhány számukra kialakított lelki program. Ez a közösségünk dinamikusan növekedett ebben az évben, bátran hívjunk ide másokat is.

 1. TECHNIKAI FEJLESZTÉSEKBEN IS HALADTUNK

a) Digitális világunk megköveteli az irodai fejlesztést és az online adományozás bővítését (bankkártyaleolvasó gép stb.) és a nagyobb adatvédelmet.

b) Orgona teljes felújítása és bővítése a tavasz kiemelt feladata, amivel szeretnénk az egyházzenei programokat szebbé tenni. A covid-os extra feladat lesz még néhány ablak nyithatóvá tétele, magyar iskolai padok részben kicserélése lehajtható támlás egyéni székekre. Kisebb tervezett feladat lesz: Hallban a hangszórók bővítése, további energiatakarékosság (folytatjuk a LED-es lámpacserét, nyílászáró cserék, pl. a lift melletti bejáratnál stb.); az oltár mögötti raktár rendezése; az északi oldal bedőlő kerítésének a cseréje stb. Vizsgáljuk több terület későbbi fejlesztési lehetőségét: templom főbejárathoz felvezető akadálymentesitő-rámpa kivitelezhetőségét, a templom elhasználódott padlószőnyegének cseréjét, egy jobban látható utcai hirdetőtábla felállítását stb. A tetőszigetelés munkája és ennek forrása elő van készítve, de szakemberek szerint érdemes ezzel egyelőre várnunk még néhány évet.

A magam, az itt szolgáló munkatársak és az egész közösségünk nevében adok hálát Istennek ezért az évért. Adja meg nekünk Szentlélek ajándékait jövőre is! Ahogy az elmúlt időszakban tettük imádkozzunk együtt plébániai közösségünk megújulásért, hogy a Szentlélek mutassa meg utunkat, építse az egységet és adjon bátorságot és hitet szolgálatunkhoz!

Ebben az évben nekem is meg kellett tapasztalni még jobban a bizalmat, ahogy nagylelkűséggel és bátorsággal Isten kezébe teszem a vezetést. Talán ezért jó Szent Ignác nagylelkűségért mondott imájához csatlakozni:

Isten egyszülött Fia, Örök Ige! Taníts meg engem igaz nemeslelkűségre!

Taníts meg, hogy úgy szolgáljak neked, amint az téged megillet.

Adni latolgatás nélkül,

harcolni, nem ügyelve sebeimre; dolgozni, pihenést nem keresve,

magamat egészen föláldozni, és érte jutalmat sohasem várni.

Legyen nekem elég az a boldog tudat,

hogy szent akaratodat mindig teljesítem. Ámen.

 

Szívből kívánok magam és segítőim nevében az egész közösségünknek és minden egyes tagjának áldott, békét, megújulást és reményt hozó új esztendőt!

Tamás atya